ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นางฉู เจีย ฉิง (Hsu Chia-ching) รองเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า(พรรครัฐบาลไต้หวัน) พร้อมคณะ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นางฉู เจีย ฉิง (Hsu Chia-ching) รองเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า(พรรครัฐบาลไต้หวัน) พร้อมคณะ

 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นางฉู เจีย ฉิง (Hsu Chia-ching) รองเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า(พรรครัฐบาลไต้หวัน) นางลี ลี่เฟิง (Lee, Li-Feng)สมาชิกสภานิติบัญญัติ นางไชว่ วัน ฟาน(Tsai, Wan-Fen)ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสตรี  พรรครัฐบาลไต้หวันและชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย อันเป็นการกระซับความสัมพันธ์ของเชียงรายกับประเทศไต้หวันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยมีการหารือถึงแนวทางพัฒนาร่วมกันในอนาคต อาทิเช่น ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การเกษตรกรรม การแพทย์ และด้านพลังงานทดแทน ซึ่งประเด็นหลักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับประเทศไต้หวัน ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑  สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม