ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก ศูนย์อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคเหนือ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก ศูนย์อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคเหนือ

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.ดร.ปรีชา  อนุรักษ์  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก ศูนย์อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคเหนือ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพิจารณาผลงานด้านต่างๆ ของศูนย์อปพร.เทศบาลนครเชียงราย พร้อมชมการสาธิตการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ในอาคารสูง ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม