ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พบปะประชาชน ชุมชนหนองบัว ชุมชนดอยสะเก็น


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พบปะประชาชน ชุมชนหนองบัว ชุมชนดอยสะเก็น

 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะประชาชนชุมชน หนองบัว และชุมชนดอยสะเก็น เพื่อร่วมพูดคุยพบปะประชาชนแจ้งการดำเนินงานของทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมพูดคุยถึงปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนเพื่อที่จะได้นำมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองบัว และศาลาอเนกประสงค์ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม