ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด ๒๕๖๑

 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย อัญเชิญพระอุปคุต ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน เนื่องวันขึ้น๑๕ค่ำที่ตรงกับวันพุธโดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใดพระภิกษุสามเณรในเมืองทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืนเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป ณ วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม