ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าครบรอบ ๑๓๐ ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าครบรอบ ๑๓๐ ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

 

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าครบรอบ ๑๓๐ ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม พร้อมร่วมพิธีเปิดใช้อาคาร แบคแทลล์ อาคารเก่าแก่ของโรงเรียนที่มีอายุกว่า ๙๑ ปี  และระลึกถึงบรรพชนในอดีตที่ทำพันธกิจรับใช้ใน C.V.K. ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม