ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมการจัดงานกีฬาแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย อุปนายก สมาคมกีฬาฯ ประธานชมรมกีฬาเชียงราย ประธานฝ่ายกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมเข้าชี้แจง ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติซึ่งจังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพ ปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์เชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม