ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๓


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๓

 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้  นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๓ โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิเมล็ดฝัน ร่วมกันจัดงาน เพื่อจุดประกายให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้สนุกกับหนังสือภาพ สื่อสร้างสรรค์ ที่ช่วยกระตุ้นให้มีความรู้สึกสนใจอยากอ่าน อยากสัมผัส มีอิสระในการเลือกอ่าน ก่อให้เกิดเป็นพื้นฐานนิสัยรักการอ่าน และสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงหนังสือได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างเครือข่ายการอ่านให้เข้าถึงระดับชุมชนให้เข้มแข็ง ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม