ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.๓๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชน ร่วมพิธีนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่  ณ หอนาฬิกา ถนนบรพปราการ จังหวัดเชียงรายยปีเก่าต้อนงราย นายปรีชา  พัวนุกูลนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชน ร่วมพิธีนับถอย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม