ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาล ๑ , ๒ ร่วมพิธีทำบุญตลาดสดเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาล ๑ , ๒ ร่วมพิธีทำบุญตลาดสดเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาล ๑ , ๒ ร่วมพิธีทำบุญตลาดสดเทศบาล เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการในตลาดสด ๑,๒ และประชาชนที่ได้มาชื้อสันค้าในตลาด ณ อาคารประสานงานตลาดสดเทศบาล ๑

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม