ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นาภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Day จังหวัดเชียงราย เพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และร่วมรณรงค์สร้างวินัยให้กับคนในจังหวัดเชียงรายในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นการลดขยะ เพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ณ อนุสาวรีย์พญาเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม