ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๙ น. เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายความอาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พร้อมจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น ปี ๒๕๖๐ ให้แก่พ่อผู้มีความมานะ อดทน พ่อผู้เสียสละต่อส่วนรวม จนเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๗๐ คนสวนตุงและโคมนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม