ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง เทศบาลนครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง เทศบาลนครเชียงราย

 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงาน “ CRRU OPEN HOUSE THAILAND – Chinese Education & Job Fair ๒๐๑๗ “ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำนวน ๘ แห่ง เทศบาลนครเชียงราย และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๕ แห่ง พร้อมร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม