ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย และพบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม