ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีวันแม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีวันแม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง ออกรับบิณฑบาต และเวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม