ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รูปแบบการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ความต่างที่ต้องเรียนรู้”


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รูปแบบการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ความต่างที่ต้องเรียนรู้”

 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รูปแบบการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ความต่างที่ต้องเรียนรู้” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเทศบาลด้วยกันในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม