ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดห้องสมุดของเล่น Play and Learn ห้องสมุดเสมสิขาลัย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดห้องสมุดของเล่น Play and Learn ห้องสมุดเสมสิขาลัย

 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง  ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดห้องสมุดของเล่น Play and Learn ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว โดยคุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ประธานบริหารมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว  และเป็นวันครบรอบ 106 ปี ชาตกาล ของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติคุณของท่านตั้งแต่พุทธศักราช 2480 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน และออกกำลังกายแก่เด็กเยาวชน และพี่น้องชาวเชียงราย อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ได้รับการกระตุ้นมีสุขภาพจิตที่ดี ทำให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องสมุดเสมสิขาลัย เชียงราย จ.เชียงราย

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม