ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ (หนองบัว) พร้อมกล่าวถึงหลักสูตรการเรียนที่ได้มีการใช้หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ซึ่งผู้ปกครองที่มาได้ให้ความร่วมมือในการประชุมและสนใจในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก มีความแปลกใหม่สร้างสรรค์เพื่อเด็กๆอย่างไม่หยุดยั้ง  โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม