ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สอบติดพยาบาลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สอบติดพยาบาลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. นางสาวณัฐชริกา นวลหงส์ และ นางสาวพัชรีญา สุภาวดี นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๖ และผู้ปกครอง ได้เข้าพบท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่สนับสนุนให้ได้เป็นนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในคณะพยาบาลเกื้อการุณ พร้อมได้แสดงความยินดีที่นักเรียนทั้งสองที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไปอีกขั้นหนึ่ง ให้แนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษามาโดยตลอด มีความมุ่งมั่นอยากให้เยาวชนเชียงรายได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและเป็นหนึ่งของประเทศ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม