• บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ตำนานนครเจียงฮาย ให้บริการทุกวัน
  • บริการรอบเช้า ๐๙.๓๐ น. รอบบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ น.
  • ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน
  • ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ น. ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ น.
  • ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข